Numele şi prenumele: PAŞCU ALEXA

Data şi locul naşterii:

       M-am născut la data de 11 martie 1951 în satul Movileni, comuna Ciumuleşti (acum Vadu Moldovei), judeţul Suceava.

       Provin dintr-o familie de agricultori, fiind al doilea dintre cei opt copii (patru băieţi şi patru fete) ai lui Dumitru şi Aneta Paşcu.

       Sunt licenţiat al Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, specialitatea finanţe – contabilitate, obţinând diploma de licenţă în în anul 1979.

       Până în vara anului 2008, când m-am pensionat, mi-am desfășurat activitatea ca economist în diverse unități economice, dar, fiind pasionat de literatură încă din copilărie, în timpul liber am scris versuri și proză. După pensionare am abandonat orice activitate în domeniul economic și m-am dedicat total scrisului.

       Domiciliul actual:

       Fălticeni, str. Republicii, bl. 43, sc. B, et. III, ap. 5, judeţul Suceava,

       C.P.- 725200

       Telefon fix: 0230 545988

       Mobil: 0740 186 871

       e-mail: alexapascu2000@yahoo.com

       Activitatea în domeniul literar:

       Deși am început să scriu poezie și proză încă din primii ani de liceu, primele texte literare le-am publicat în revista Convorbiri literare în anul 1986, după cum urmează: în numărul din luna aprilie poezia Cântec pentru Labiş, în numărul din luna mai poezia Înfrățire, iar în numărul din luna august  proza scurtă Şanţul.

       De-a lungul timpului am publicat proză, poezii, epigrame și cronici literare în diferite reviste literare ( selectiv):

          Convorbiri literare  nr. 5 (281)/2019, proza  Iubiri zbuciumate, fragment din romanul cu același nume;  nr.5 (293)/2020, proza Dinu Hatmanu pleacă în vizită la Paris, fragment din romanul Vis spulberat) ;

          Plumb nr.147/2019, proza  Iubiri zbuciumate, fragment din romanul cu același nume; nr.137/2018, cronica  Ioan Țicalo în plenitudinea sa, poezii și epigrame în diverse numere;

          Bucovina literară nr. 7-8-9/2019, proză Dinu Hatmanu visează frumos, fragment din romanul Vis spulberat;

         Actualitatea literară nr. 98/2020, proza Dinu Hatmanu are parte de o mare surpriză, fragment din romanul Vis spulberat.

        De asemenea am colaborat și la unele publicațiile locale: Crai nou, Interferenţe, Vocea fălticeneană, Cronica de Fălticeni și altele.

       Sunt membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni din anul 2013, iar din 27 noiembrie 2020 am fost validat ca membru al Uniunii Scriitorilor din România.

       Cărţi publicate:

         Libertatea zborului, Editura ARC 2000, Bucureşti, 1995, poezie;

         Însemnele clipei, Editura Muşatinii, Suceava, 1999, poezie;

         Alexandru Lăpuşneanu, Editura Mila Creştină, Fălticeni, 2006, teatru în versuri;

         Risipitorul de semne, Editura Mila Creştină, Fălticeni, 2007,poezie;

         Dorul de cânt, de lumina-cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2010, poezie;

         Urmele păsării-cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2011, poezie;

         Vibraţie pentru cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2013, poezie;

         Prin labirintul vieţii, Editura StudIS, Iaşi, 2013, proză;

         Destin, Editura StudIS, Iaşi, 2014, proză;

         Pelerin în Ţara Sfântă, Editura StudIS, Iaşi, 2015, proză;

         Şoapte în amurg, Editura StudIS, Iaşi,  2015, poezie;

         Epistola monahului Iustin,EdituraStudIS, Iaşi, 2016, proză;

         La braț cu toamna, Editura StudIS, Iași, 2017, poezie;

         Pelerin în Ţara Sfântă, ed. a II-a revizuită și adăugită, Editura StudIS, Iaşi, 2017, proză;

          La braț cu viața, Editura StudIS, Iași, 2018, proză;

          Iubiri zbuciumate, Editura Timpul, Iași, 2019, proză;

         Vis spulberat, cu o prefață de Ioan Holban, Editura Timpul, Iași, 2020, proză;

         Apariţii în volume  colective:

        Sunt prezent cu proză și poezii în următoarele antologii:

        Sol omnibus lucet, antologie editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 2012, poezii și proză;

        Antologia laureaţilor, Concursul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia a III-a, editura Junimea, Iaşi, 2012, proza scurtă Singur în noapte;

        Scriitori în devenire, vol. IX, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu” ediţia a XXXII-a, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi, 2013, proza scurtă Căprioara;

        Scriitori în devenire, vol. XI, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu” ediţia a XXXIV-a, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi, sunt prezent cu proza scurtă Un tangou intrerupt;

        Antologie literar-artistică, Editura Napoca Nova, Cluj- Napoca, poezii, în următoarele numere: 2,3 și 5/2014; 2/2015; 1 și 3-4/2017;

        Despre operele mele literare au scris în presa literară și în presa cotidiană următorii:

        • Ioan Holban:

        Revista literară Convorbiri literarenr.12(276)/2018, Când viața se petreceîn destin, cronicăreferitoare la romanele: Destin, Epistola monahului Iustin și La braț cu viața;

        Cuvânt de însoțire pe coperta a IV-a la romanul Iubiri zbuciumate, Editura Timpul, Iași, 2019;

        Revista literară Convorbiri literare nr.4 (292)/2020, Romanul ca oracol al tainelor sufletești, cronică  la romanul Vis spulberat;

        • Marius Chelaru:

        Revista literară Convorbiri literare nr. 12(276)/2018, rubrica Edituri moldave/ autori moldavi, Alexa Pașcu, La braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața;

        Marius Chelaru, revista literară Convorbiri literare nr.6(294)/2020, rubrica Edituri moldave/Autori modavi, Alexa Pașcu, Vis spulberat;

        • Emilian Marcu:

        Revista literară Convorbiri literare nr.1(277)/2019, rubrica Vitrina cărților, Alexa Pașcu, Epistola monahului Iustin ( pg.191-192), cronică la romanul Epistola monahului Iustin;

        Revista literară Convorbiri literare nr.9(273)/2018, rubrica Vitrina cărților, Alexa Pașcu, La braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața;

        Revista literară Convorbiri literare nr.10(286)/2019, rubrica Vitrina cărților, Alexa Pașcu, Iubiri Zbuciumate, cronică la romanul Iubiri zbuciumate;

        Revista literară Convorbiri literare nr.5(292)/2020, rubrica Vitrina cărților,Alexa Pașcu, Vis spulberat, cronică la romanul Vis spulberat;

        •Nicolae Cârlan:

        Revista literarăMărturii culturale,nr.1/2016, Destinul lui Alexa Paşcu, cronică la romanul Destin;

       Revista literară Bucovina literară, nr. 1-2(299-300)/2016, Alexa Pașcu și Destinul lui;

        • Ioan Țicalo:

        CotidianulCrai nou nr. 6214/2013, Labirintul lui Alexa Paşcu, cronică la volumul de prozăscurtă Prin labirintul vieții;

        Revista literarăPlumb nr. 88/2014, Destin(ul) lui Alexa Paşcu, cronică la romanul Destin;

        Revista literară Bucovina literară nr.5-6 (291-292)/2015, Scântei şi flacără pentru peregrinul Alexa Paşcu, cronică la volumul de proză  Pelerin în Țara Sfântă;

        Revista literară Plumb nr.109/2016, Alexa Paşcu vs Alexandru Paşcanu, cronică la romanul Epistola monahului Iustin;

        Revista literarăPlumb nr.123/2017,  La braț cu toamna și cu gândul la… primăvară, cronică la volumul de poezie La braț cu toamna;

        Revista literarăPlumbnr. 136/2018, Alexa Pașcu la braț cu… Toni Drăgan, cronică la romanul La braț cu viața;

        Revista literarăPlumbnr. 149/2019, Iubiri (z)buciumate de Alexa Pașcu, cronică la romanul Iubiri zbuciumate;

        Revista literară Plumb nr. 158 din luna mai 2020, Meandrele tinereții; cronică la romanul Vis spulberat;

        • Marius Manta:

        Revista literară Plumb nr.105/2015, Alexa Paşcu şi al său triptic neo-realist, cronică referitoare la volumele de proză: Prin labirintul vieții, Destin  și Pelerin în Țara Sfântă;

        Revista literară Plumb nr.135/ 2018, Alexa Paşcu– La braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața;

        Revista literară Plumb nr. 156-157(martie-aprilie)/2020, O lume rotundă, cronică la romanul Vis spulberat;

        Revista literară Bucovina literară nr. 1-2-3( 347-348-349) /2020, Echilibru și luciditate în proza lui Alexa Pașcu, cronică la romanul Vis spulberat;

        • Grigore Codrescu:

        Revista literară Plumb nr. 104/2015, Alexa Paşcu – între poezie şi proză, cronică referitoarela romanul Destin;

        Revista literară Spaţii culturale nr.43/noiembrie 2015, Între meandrele şi lirismul poeziei lui Alexa Paşcu;

        • Ion Cozmei

        Revista literară Plumb nr.74/2013, Alexa Paşcu – un autor incontestabil de literatură adevărată, cronică la volumul de proză scurtă Prin labirintul vieții;

        • Elena Simionovici

        Revista literară Bucovina literară nr.7-8 (293-294)/2015, Gânduri de pelerin în Ţara Sfântă, cronică la volumul de proză Pelerin în Țara Sfântă;

        • Alexandru Ovidiu Vintilă

        Revista literară Scriptum nr. 3-4/2015, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava,Alexa Paşcu, Şoapte în amurg, Editura StudIS,Iași, 2015, cronică  la volumul de poezie Șoapte în amurg;

        Alexa Paşcu, un senzorial incorigibil, prefaţă la volumul de poezii Vibraţie pentru cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2013;

        • Vichentie Nicolaiciuc

        Cotidianul Crai nou nr. 6458/2014, Alexa Paşcu, un prozator autentic, cronică la volumul de proză scurtă Prin labirintul vieții;

        • Teodora Sandu:

        Cotidianul Crai nou, 21 decembrie 2016, Epistola monahului Iustin, cronică la romanul Epistola monahului Iustin;

        Cotidianul Crai nou, 24 martie 2020, Iubiri zbuciumate de Alexa Pașcu, cronică la romanul Iubiri zbuciumate;

        • Mioara Gafencu

        Cotidianul Crai nou,11 august 2018, Alexa Pașcu, la braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața;

        Sunt pensionar al instituţiei Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale, județul Suceava, din luna mai 2008, în prezent având o pensie de 4363 lei.

        Cu prilejul lansării cărţilor mele au scris cronici în presa cotidiană următorii jurnalişti: Tiberiu Cosovan, în cotidianul Monitorul de Suceava, Dumitru Teodorescu, Liviu Dorin Clement și Silviu Buculei, în cotidianul Crai nou, Alexandru Săvescu, în Cronica de Fălticeni etc.

       Premii sau distincţii pentru activitatea literară:

        Menţiune, Festivalul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia a-III-a, Iaşi, noiembrie 2012, organizat de Muzeul Literaturii Române,U.S.R. Filiala Iași și Societatea Culturală „Junimea ’90”, pentru proza scurtă Singur în noapte;

        Premiul special I, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu”, ediţia a XXXII-a, Călăraşi,decembrie 2012, pentru proza scurtă Căprioara;

        Premiul pentru proză pe anul 2013, acordat de Fundaţia Culturală a Bucovinei, Suceava,16.07.2014, pentru cartea de proză scurtă Prin labirintul vieţii, Editura StudIS,Iaşi, 2013;

        Premiul III, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu”, ediţia a

XXXIV-a, Călăraşi, decembrie 2014, pentru proza scurtă Un tangou întrerupt;

        Premiul „Iulian Vesper” pe anul2014, acordat de SocietateaScriitorilor Bucovineni,  Suceava, 22 decembrie 2015, pentru romanul Destin, Editura SudIS, Iași, 2014;

        Premiul II, Festivalul Naţional de Poezie „Ion Budai Deleanu, ediţia a III-a, Geoagiu, 2013;

Comments are closed.