LIVIA CIUPERCĂ

 

Istoric şi critic literar, eseist, poet.

S-a născut la 11 octombrie 1947, Bereşti-Galaţi, România. A absolvit Facultatea de Filologie – Universitatea Bucureşti.  Membru  al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.  Membru Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi. Şi-a încheiat activitatea didactică, cu cea mai mare distincţie: „Gheorghe Lazăr clasa I”, precum şi „Diploma de Excelenţă” (2005), pentru întreaga activitate de 40 de ani şcolari, în învăţământul preuniversitar. A debutat publicistic, în 1982, iar editorial, în 1996. Din decembrie 2012, este redactor literar la revista „Constelaţii diamantine” (Craiova). Din 2014, îngrijeşte „Seria de autor Al. Lascarov-Moldovanu” a Editurii „DOXOLOGIA”, Iaşi. Autor studii de specialitate, de istorie şi critică literară, poezie şi proză, după cum urmează:

Autor studii de specialitate: Gramatica limbii române. Noţiuni de prozodie şi teorie literară (Ed. „Eurocard”, Iaşi, 1998. Prefaţă: Constantin Parfene); Demers didactic (Ed. „Cronica”, Iaşi, 2000); Competenţe 2003 (Ed. „Eurocard”, Iaşi, 2003); Literatura română. Bacalaureat. Proba orală (Ed. „Bucovina”, 2005); Proiectarea didactică. Ghid metodologic pentru profesorii de limba şi literatura română („Ed. Spiru Haret”, Iaşi, 2006); Argument literar (Ed. Bucovina, Iaşi, 2007); 60 (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2007);

Coautor studii de metodică didactică (împreună cu prof. dr. Cristina Chiprian): Alternanţe didactice (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2002); Probleme de stilistică (Ed. Bucovina, Iaşi, 2004. Postfaţă: Constantin Mănuţă); Soluţii didactice alternative (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2006);

Colaborator studii de specialitate: Literatura în manuale şi în şcoală (Coordonatori: Alina Pamfil, Tatiana Zlătior şi Monica Onojescu, Ed. „Didact”, Cluj, 2001); Didactica limbii şi literaturii române în viziune integrată şi transdisciplinară (Coordonatori: Alina Pamfil şi Monica Onojescu, Ed. „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj, 2002); Biserica şi şcoala în slujba comunităţii locale. Simpozion internaţional (Coordonator conf. dr. preot Vasile Nechita, Ed. „Sf. Mina”, Iaşi, 2004); Simpozionul Internaţional Universul ştiinţelor” (Iaşi, 20 august 2010, Ed. D&T);

Coordonator activitate metodico-ştiinţifică: Adolescentia. Împreună cu poeţii ieşeni (Ed. „Cronica”, Iaşi, 2000); Ioan Petru Culianu – universul epic. Comunicări ştiinţifice. Ediţia I, Iaşi, 2 martie 2002 (Ed. „Eurocart”, Iaşi, 2003); Ioan Petru Culianu. Simpozion naţional. Ed. a II-a. 2.03.2003 (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2004); Ioan Petru Culianu. Simpozion naţional. Ediţia a III-a, Iaşi, 6 martie 2004 (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2005); Monografia satului Slivna, de Anetta Slivneanu (Ed. Bucovina, Iaşi, 2005. Documentare actualizată, note şi comentarii de Livia Ciupercă); Ioan Petru Culianu. Proiectarea didactică. Modalităţi didactice în abordarea textului culianesc (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2005);

Coautor antologii de versuri: Al treilea val. A şaptea poartă. Generaţia aşteptismului (Ed. Agentpress, 2011, vol. I); Meridiane lirice. Antologie universală a poeziei româneşti contemporane (Ed. „Armonii Culturale”, 2012); Antologia scriitorilor români de pe toate continentele. III. Cetatea lui Bucur (Ed. Cetatea Cărţii, Bucureşti, 2014);

Coautor-antologii literare: Ioan Petru Culianu. Memorie şi Interpretare (Coordonator conf. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Ed. „T”, Iaşi, 2002), AL. HUSAR în amintirile contemporanilor. Antologie de Margareta HUSAR (Editura Princeps Edit, Iaşi, 2010), Întoarcerea lui IOAN ALEXANDRU. Antologie de Nicolae Băciuţ (Ed. „Nico”, Tg. Mureş, 2014); Viorel Savin – De-ajuns! Tranziţie, tranzi(h)oţi şi plagiate (Editura Babel, Bacău, 2016);

Autor de versuri: Neînstruniri (Ed. „Timpul”, Iaşi, 2013);

Autor studii de istorie şi critică literară: Ioan Alex. Brătescu-Voineşti. Studiu monografic (Ed. „Dosoftei”, Iaşi, 1996); Jurnal de dascăl. Crochiuri lirice (Ed. „Eurocart”, Iaşi, 2000), Memoria unui tele-spectator sau Paradoxul cotidian. 1990-2010. Ed.„Spiru Haret”, 2010; Culianu… în haiku (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2008); Culianu pe înţelesul nostru (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2009); Terapeutica teatrului românesc (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2010); Pe urmele lui Paul Bujor. Bereşti-Iaşi-Bucureşti (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2010); Emoţii (Ed. „Spiru Haret”, Iaşi, 2011); Dominic Stanca. Studiu monografic (Ed. „Universalia”, Bucureşti, 2011); În braţele lecturii (Ed. PIM, Iaşi, 2012, vol. I); O carte cât o Istorie (Ed. PIM, Iaşi, 2012, 2013), Scriitori gălăţeni de ieri şi de azi (Ed. Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, I-II, 2012-2013); Teodor Al. Munteanu. Popas în timp (Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2013); Alexandru LASCAROV-MOLDOVANU. Încorsetările unei vieţi (Editura „DOXOLOGIA”, Iaşi, 2013; Portrete de la Dunărea de Jos (Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2014); La sfat cu… Leonardo (Editura „DOXOLOGIA”, Iaşi, 2014); Durerea mea numără 33… (Editura „Timpul”, Iaşi, 2014); Tainele lecturii (Ed. PIM, Iaşi, 2015); 1915. Scrisoare deschisă către Mileniul Trei (Ed. StudIS, 2015); Popas duhovnicesc la Biserica BĂRBOI (StudIS, 2015); Cartea dragostei creştine (Ed. DOXOLOGIA, Iaşi, 2015; Fascinaţie Antoine de Saint-Exupéry (Ed. StudIS, 2015); Vorbele şi fapta (Ed. StudIS, 2015); Darurile Dunării (Ed. StudIS, 2015); Oreste Tafrali. Uitare-n neuitare  (Ed. StudIS, 2015); George Bacovia 135 (Ed. StudIS, 2015); Doi fii ai luminii: Monseniorul Vladimir Ghika şi Alexandru Lascarov-Moldovanu (Galaţi, Editura „Axis Libri”, 2016); Paul Bujor. Documentar biografic (Iaşi, Editura „Junimea”, 2016); Monumentul lui Mihai Eminescu din Iaşi şi sculptorul Ion Schmidt-Faur (Iaşi, Ed. PIM, 2016), Binecuvântata lectură (Iaşi, Ed. PIM, 2016) şi Oreste Tafrali (a doua ediţie, revăzută şi adăugită, Iaşi, Ed. StudIS, 2016).

               

Premii și distincții: Premiul I și Diplomă de Onoare – la Simpozionul Internațional „Universul științelor”, 20 august 2010, pentru lucrarea „Iașul acum 100 de ani prin ochiul presei”; Diplomă de Onoare – la Simpozionul Internațional „MIHAI EMINESCU – POET NAȚIONAL ȘI UNIVERSAL”, Iași, 15 ianuarie 2011, pentru promovarea valorilor literaturii în România și în lume; DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ „Restitutio”, în cadrul PREMIILOR U.Z.P.R. 2013, pentru volumul „Teodor Al. Munteanu. Popas în timp” (Ed. Convorbiri literare, Iași, 2013); PREMIUL PENTRU ISTORIE LITERARĂ. Revista „PLUMB”, Bacău, 10 octombrie 2014; OMAGIU DIAMANTIN 2015, acordat de revista de cultură universală „Constelaţii diamantine”, Craiova;  Premiul I, pentru Eseu, la Festivalul Naţional de Creaţie „Vrancea literară” 2015, – pentru volumul Durerea mea numără 33… (Editura „Timpul”, Iaşi, 2014); CERTIFICATE OF ATTENDANCE, acordat la Simpozionul Internaţional „Traditional Greek Culture in the European Context: connections with the Romanian and Slavic Wortd. The Mount Athos – Athens – Sofia – Bucharest – Iasi – Kiev – Moscow cultural axis” (Iaşi, 3-5 novembre 2016), pentru prezentarea personalităţii lui Oreste Tafrali; Premiul „RESTITUTIO”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, 4 noiembrie 2016 – pentru volumul Oreste Tafrali. Uitare-n neuitare (Iaşi Editura „StudIS”, 2015)

 

 liviaciuperca2008@yahoo.com

Leave a Reply