Subsemnatul, GELLU DORIAN, membru al Uniunii Scriitorilor din România, prin prezenta îmi depun candidatura pentru:

  1. un loc în COMITETUL DE CONDUCERE AL FILIALEI IAŞI A U.S.R.;
  2. un loc în CONSILIUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

 

MOTIVE:

–          prin noul mandat pe care-l solicit colegilor, pe următorii cinci ani, doresc să contribui la recăpătarea imaginii scriitorului român, deteriorată atît de mult în ultima vreme, atît în rîndul cetăţenilor români, în mod general, şi în mod special, în rîndul cititorilor de literatură română;

–          prin proiectele derulate pînă în prezent, atît în colaborare cu Filiala Iaşi a U.S.R., dar şi cu Uniunea Scriitorilor din România, pe plan local şi pe plan naţional, prin Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi a U.S.R., am dovedit capacitate organizatorică şi de derulare a proiectelor, cum sunt cele deja cunoscute şi care au avut ca principal scop recunoaşterea valorii scriitorului român, legitimarea lui în faţa publicului larg, recunoaşterea operei acestuia, recompensarea celor mai buni scriitori, astfel: – Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, pentru Opera Omnia, premiu decernat pînă în prezent unui număr de 22 de poeţi români contemporani, pentru Opus Primum, ajuns şi el la a XV-cea ediţie, premiu obţinut de douăzeci de tineri poeţi; – Congresul Naţional de Poezie, ajuns la ediţia a V-a, derulată anul acesta, în cadrul cărora au participat peste patru sute de poeţi şi critici literari din România şi din străinătate; – concursurile de creaţie literară şi dramatică – „Porni Luceafărul…” şi „Mihail Sorbul”, ajunse la peste treizeci de ediţii; – Recitalurile  revistei „Hyperion”; – Atelierul de poezie; – Şezătorile iernii; – Scriitori pe meleaguri natale şi altele. De asemenea, prin revista „Hyperion”, am adus în faţa cititorilor nume de valoare ale scriitorilor români;

–          în continuare îmi propun să derulez proiectele enunţate mai sus, îmbunătăţind şi lărgind aria lor de penetrare în masele de cititori, dar şi să organizăm, în cadrul celei de a VI-a ediţii a Congresului Naţional de Poezie, de exemplu, la Botoşani întîlnirea de extindere internaţională „O sută de poeţi ai lumii la Eminescu acasă”;

–          voi continua editarea operelor poetice ale poeţilor laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”;

–          menţinerea unui climat bun, de colaborare, în rîndul celor douăzeci şi patru de membrii ai Reprezentanţei Botoşani a Filialei Iaşi a U.S.R.;

–          realizarea la Botoşani, în parteneriat cu edilii oraşului, a Muzeului Naţional al Poeziei, în clădirea care se află pe locul casei din Botoşani în care s-a născut Eminescu;

–          realizarea în Centrul Istoric al Botoşanilor a unui ansamblu memorialistic dedicat laureaţilor Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, dar şi poeţilor români în general, care să constea în amplasarea unor statui ale poeţilor laureaţi, a unui bandou cu numele tuturor poeţilor români de la origini pînă în prezent, amplasat pe tot pietonalul din Centrul Istoric al Municipiului Botoşani, ca o istorie a poeziei româneşti, succintă dar vizibilă tuturor celor interesaţi; o casă memorială Mihai Eminescu, virtuală, în cadrul Muzezlui Naţional al Poeziei; un centru documentar care să pună la dispoziţie toate informaţiile necesare privind evoluţia poeziei române de la origini pînă în prezent;

–          promovarea tinerilor scriitori, selecţia celor mai buni;

–          propuneri de noi membri U.S.R., prin selectarea celor mai bune dosare;

–          eliminarea veleitarilor din sfera de influenţă nefastă asupra comunităţii în care trăiesc;

–          realizarea de noi proiecte de promovare a imaginii scriitorului român;

–          organizarea de lecturi publice, lansări de cărţi, sesiuni de autografe, licitaţii de editare a cărţii de poeziei etc.;

–          contribuţie la sporirea fondurilor Filialei, prin colectarea de cotizaţii la zi, dar şi prin depistarea de noi sponsori, donatori, mecenat;

–          impunerea în cadrul Comitetului Filialei Iaşi a U.S.R. şi în cadrul Consiliului U.S.R. a drepturilor scriitorilor ca membrii ai U.S.R.

Prin realizarea acestor proiecte, posibile numai într-o breaslă solidară şi cu un efort continuu şi susţinut, cred că merit încrederea colegilor şi în continuare.

Leave a Reply